Gazdasági és műszaki információk távhő táblák 2021-2022

I. táblázat


Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor-szám Megnevezés Mérték-egység 2021. év 2022. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 5.66 7.51
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 73,974 73,416
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 29,698 29,547
4. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 32,964 22,444
5. Értékesített villamos energia mennyisége MWh 0 0
6. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3  
 
7. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3  
 
8. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 96,048 97,189
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 21,253 21,405
10. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 184,974  
11. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel víz és csatornadíj nélkül ezer Ft 74,075  
12. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 48,392  
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 109,575  
14. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0
15. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 45,223  
16. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 345,205 0
17. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0  
18. Egyéb támogatások ezer Ft 0 0
19. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 21,222  
20. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 945,967 118,594

II. táblázat


Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:


Sorszám Menevezés Mérték- egység 2021. év 2022. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen GJ 152,028 135,341
1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0
1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 4,064 3,443
1.3. Egyéb erőforrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus) GJ 0 0
1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 4,064 3,443
1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 147,964 131,898
1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 4,327 3,680
1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 4,327 3,680
1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0 0
1.6.3. Felhasznált megújulú energiaforrások mennyisége GJ 0 0
1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen ezer Ft 22,058 36,333
2.1. Felhasznált gáz teljesítménydíja ezer Ft 1,790 1,726
2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 10,163 34,607
2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0
2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 10,105  
2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 0 0
3. Vásárolt hő költsége összesen ezer Ft 632,786 2,792,646
3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 223,389 248,958
3.2. Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 409,397 2,543,688
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen ezer Ft 17,113 0
4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált vilamos energia költsége összesen ezer Ft 17,113  
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen ezer Ft 259,828 0
5.1. Értékcsökkenés ezer Ft 42,417  
5.2. Bérek és járulékai ezer Ft 114,760  
5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 100,497  
5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 0 0
5.5. Egyéb költségek ezer Ft 2,154 0

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

Megnevezés Mérték- egység 2021. év 2022. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn 3 /h 65 65
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn 3 /h 55 55
Maximális távhőteljesítmény igény MW 15  

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve Mérték- egység 2021. év 2022. év
ezer Ft 0 0
ezer Ft 0 0
ezer Ft 0 0

V. táblázat
Az előző két üzletben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

Megnevezés Mérték- egység 2021. év 2022. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 8,098 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 12,787  
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 20,885 0

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:


Megnevezés Mérték- egység 2022. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 13
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 3,881
Ebből a költségmegosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 2,912
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 59
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 15
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 157
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben lévő lakossági díjfizetők száma db 3,584

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:


Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel

VIII. táblázat

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége


Sor- szám Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (m3) Éves alapdíj (ezer Ft)
1 HKF0101 2  
 
1,680.23 360
2 HKS0104 69  
 
12,917.49 2,256
3 HKS0105 69  
 
11,835.00 2,005
4 HKF0106 3  
 
1,349.19  
5 HKF0107 1  
500.000 0.00 2,217
6 HKS0108 5  
 
21,514.47 5,894
7 HKS0109 217  
 
32,170.02 6,852
8 HKS0110 210  
 
31,344.00 6,642
9 HKS0111 187  
 
28,717.00 6,037
10 HKS0112 213  
 
31,425.45 6,637
11 HKS0113 275  
 
40,348.00 8,453
12 HKF0114 135  
 
20,089.00 4,166
13 HKS0115 164  
 
27,455.11 5,837
14 HKS0117 274 176  
46,658.34 9,846
15 HKF0118 144  
 
20,256.81 4,213
16 HKS0119 172  
 
28,789.88 6,426
17 HKS0120 233  
 
32,946.54 6,938
18 HKS0121 383  
 
57,095.14 12,013
19 HKS0122 269  
 
45,417.72 9,606
20 HKF0123 1  
0.000 4,875.34 0
21 HKF0124 3  
556.000 0.00 2,465
22 HKS0125 203  
 
32,088.39 6,797
23 HKF0127 1  
420.000 0.00 1,862
24 HKF0130 1  
240.000 0.00 1,064
25 HKF0131 1  
 
18,113.00 4,962
26 HKF0132 41  
 
7,773.01 1,702
27 HKF0133 40  
 
5,118.25 1,099
28 HKF0134 42  
 
5,330.34 1,128
29 HKF0136 40  
 
4,918.40 1,042
30 HKF0135 1  
60.000 0.00 266
31 HKS0201 93  
 
13,765.40 2,911
32 HKF0202 31  
 
3,047.94 633
33 HKF0207 32  
 
4,702.37 797
34 HKS0208 3  
200.000 0.00 887
35 HKF0210 36  
 
5,967.00 1,011
36 HKF0211 12  
 
1,794.05 380
37 HKF0212 1  
80.000 0.00 355
38 HKF0213 1  
 
268.00  
39 HKS0301 193  
 
32,020.05 6,622
40 HKF0302 18  
 
2,927.30 496
41 HKF0303 2  
 
987.93 204
42 HKF0304 1  
 
333.10 688
43 HKF0305 1  
 
333.10 688
44 HKF0307 1  
 
2,718.80 745
45 HKF0308 1  
 
3,528.45 967
46 HKF0309 1  
 
1,236.44 255
47 HKS0401 79  
 
15,014.63 3,283
48 HKS0501 16  
154.500 1,441.06 957
49 HKF0503 1  
 
3,003.00 658
50 HKF0504 1  
 
50,715.00 13,894
51 HKF0601 7  
 
1,100.72 233
52 HKF0602 7  
 
1,104.10 234
53 HKF0603 3  
 
1,589.84 409
  Összesen 3,940 176 2,210.500 717,824.40 166,092

IX. táblázat

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége


Sor- szám Hőközpont egyéni azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) Lekötött teljesítmény (MW)* Fűtött légtérfogat (m3)* Éves alapdíj (ezer Ft)
1 HKF0101 2  
 
1,680.23 360
2 HKS0104 69  
 
12,917.49 2,256
3 HKS0105 69  
 
11,835.00 2,005
4 HKF0106 3  
 
1,349.19  
5 HKF0107 1  
500.000 0.00 2,217
6 HKS0108 5  
 
21,514.47 5,894
7 HKS0109 217  
 
32,170.02 6,852
8 HKS0110 210  
 
31,344.00 6,642
9 HKS0111 187  
 
28,717.00 6,037
10 HKS0112 213  
 
31,425.45 6,637
11 HKS0113 275  
 
40,348.00 8,453
12 HKF0114 135  
 
20,089.00 4,166
13 HKS0115 164  
 
27,455.11 5,837
14 HKS0117 274 176  
46,658.34 9,846
15 HKF0118 144  
 
20,256.81 4,213
16 HKS0119 172  
 
28,789.88 6,426
17 HKS0120 233  
 
32,946.54 6,938
18 HKS0121 383  
 
57,095.14 12,013
19 HKS0122 269  
 
45,417.72 9,606
20 HKF0123 1  
0.000 4,875.34 0
21 HKF0124 3  
556.000 0.00 2,465
22 HKS0125 203  
 
32,088.39 6,797
23 HKF0127 1  
420.000 0.00 1,862
24 HKF0130 1  
240.000 0.00 1,064
25 HKF0131 1  
 
18,113.00 4,962
26 HKF0132 41  
 
7,773.01 1,702
27 HKF0133 40  
 
5,118.25 1,099
28 HKF0134 42  
 
5,330.34 1,128
29 HKF0136 40  
 
4,918.40 1,042
30 HKF0135 1  
60.000 0.00 266
31 HKS0201 93  
 
13,765.40 2,911
32 HKF0202 31  
 
3,047.94 633
33 HKF0207 32  
 
4,702.37 797
34 HKS0208 3  
200.000 0.00 887
35 HKF0210 36  
 
5,967.00 1,011
36 HKF0211 12  
 
1,794.05 380
37 HKF0212 1  
80.000 0.00 355
38 HKF0213 1  
 
268.00  
39 HKS0301 193  
 
32,020.05 6,622
40 HKF0302 18  
 
2,927.30 496
41 HKF0303 2  
 
987.93 204
42 HKF0304 1  
 
333.10 688
43 HKF0305 1  
 
333.10 688
44 HKF0307 1  
 
2,718.80 745
45 HKF0308 1  
 
3,528.45 967
46 HKF0309 1  
 
1,236.44 255
47 HKS0401 79  
 
15,014.63 3,283
48 HKS0501 16  
154.500 1,441.06 957
49 HKF0503 1  
 
3,003.00 658
50 HKF0504 1  
 
50,715.00 13,894
51 HKF0601 7  
 
1,100.72 233
52 HKF0602 7  
 
1,104.10 234
53 HKF0603 3  
 
1,589.84 409
  Összesen 3,940 176 2,210.500 717,824.40 166,092

* Erre vonatkozó szerződés esetén

X. táblázat

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás

Sor- szám Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légm3 átlagos hőmennyiség (MJ/légm3/év) Fűtési költség-osztó (v. mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosztó (v. mérő) alapján el- számolt díjfizetők száma (db)
1 HKF0101 277.03 277.03 165 0 0
2 HKS0104 2,390.08 2,390.08 179 17 0
3 HKS0105 2,061.99 2,061.99 174 0 0
4 HKF0106 98.00 98.00 73 0 0
5 HKF0107 1,499.50 1,499.50 0 0 0
6 HKS0108 2,663.85 2,346.28 109 0 2
7 HKS0109 5,149.66 3,379.11 105 202 202
8 HKS0110 4,873.56 3,193.35 102 210 204
9 HKS0111 4,297.65 2,761.21 91 181 181
10 HKS0112 4,736.45 2,957.54 94 213 204
11 HKS0113 6,281.19 4,064.21 101 277 267
12 HKF0114 2,843.48 2,037.97 101 135 118
13 HKS0115 3,908.14 2,707.05 99 155 151
14 HKS0117 10,293.39 8,209.57 176 88 263
15 HKF0118 3,184.53 1,894.20 94 125 135
16 HKS0119 4,369.02 3,068.82 107 150 138
17 HKS0120 5,766.84 3,758.11 114 221 216
18 HKS0121 9,530.55 6,203.63 108 331 358
19 HKS0122 6,406.44 4,301.09 95 268 256
20 HKF0123 0.00 0.00 51 0 0
21 HKF0124 1,663.00 1,663.00 0 0 0
22 HKS0125 5,167.59 3,418.04 106 0 0
23 HKF0127 628.00 628.00 0 0 0
24 HKF0130 588.00 588.00 0 0 0
25 HKF0131 866.14 810.00 45 0 1
26 HKF0132 1,389.03 943.48 121 36 36
27 HKF0133 688.85 446.77 87 36 36
28 HKF0134 719.00 451.40 85 36 42
29 HKF0136 532.10 251.56 51 40 40
30 HKF0135 119.99 119.99 71 0 0
31 HKS0201 3,639.31 2,629.68 191 40 29
32 HKF0202 395.00 395.00 0 30 0
33 HKF0207 765.67 615.91 202 0 0
34 HKS0208 790.99 790.99 173 0 0
35 HKF0210 867.00 867.00 0 36 0
36 HKF0211 483.99 483.99 81 12 12
37 HKF0212 408.66 305.56 170 0 0
38 HKF0213 28.00 28.00 104 0 0
39 HKS0301 6,970.36 5,632.85 176 54 93
40 HKF0302 431.98 431.98 148 0 0
41 HKF0303 0.00 0.00 0 0 0
42 HKF0304 78.02 78.02 234 0 0
43 HKF0305 76.03 76.03 228 0 0
44 HKF0307 164.05 164.05 168 0 1
45 HKF0308 261.98 262.70 96 0 1
46 HKF0309 533.05 497.67 141 0 0
47 HKS0401 3,438.30 2,717.66 181 0 34
48 HKS0501 1,283.01 1,283.01 0 0 0
49 HKF0503 607.00 607.00 202 0 0
50 HKF0504 8,240.00 6,879.22 136 0 1
51 HKF0601 107.25 68.31 62 7 7
52 HKF0602 88.73 43.52 43 7 7
53 HKF0603 63.98 53.73 34 5 5
  Összesen [átlag] 122,715.40 91,440.87 [103] 2,912 3,040

* Erre vonatkozó szerződés esetén

XI. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

Sor-szám Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtött napok száma (nap)* Felhasználó által igényelt épület-hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft)* Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
1 HKF0101  
 
4,834  
180
2 HKS0104  
 
6,155  
33
3 HKS0105  
 
5,147  
29
4 HKF0106  
 
0  
0
5 HKF0107  
 
27,604  
2,217
6 HKS0108  
 
54,811  
1,179
7 HKS0109  
 
19,031  
32
8 HKS0110  
 
12,164  
32
9 HKS0111  
 
10,772  
32
10 HKS0112  
 
11,851  
31
11 HKS0113  
 
15,678  
31
12 HKF0114  
 
7,107  
31
13 HKS0115  
 
11,779  
36
14 HKS0117  
 
25,991  
36
15 HKF0118  
 
8,010  
29
16 HKS0119  
 
22,319  
37
17 HKS0120  
 
14,495  
30
18 HKS0121  
 
24,836  
31
19 HKS0122  
 
18,512  
36
20 HKF0123  
 
0  
0
21 HKF0124  
 
16,988  
822
22 HKS0125  
 
13,090  
33
23 HKF0127  
 
3,776  
1,862
24 HKF0130  
 
7,230  
1,064
25 HKF0131  
 
16,932  
4,962
26 HKF0132  
 
3,529  
42
27 HKF0133  
 
1,736  
27
28 HKF0134  
 
1,818  
27
29 HKF0136  
 
1,328  
26
30 HKF0135  
 
1,015  
266
31 HKS0201  
 
9,089  
31
32 HKF0202  
 
1,912  
20
33 HKF0207  
 
1,974  
25
34 HKS0208  
 
6,423  
296
35 HKF0210  
 
1,208  
28
36 HKF0211  
 
1,020  
32
37 HKF0212  
 
7,077  
355
38 HKF0213  
 
 
 
0
39 HKS0301  
 
18,101  
34
40 HKF0302  
 
1,078  
28
41 HKF0303  
 
0  
102
42 HKF0304  
 
233  
688
43 HKF0305  
 
233  
688
44 HKF0307  
 
4,505  
745
45 HKF0308  
 
7,955  
967
46 HKF0309  
 
511  
255
47 HKS0401  
 
12,621  
42
48 HKS0501  
 
22,441  
60
49 HKF0503  
 
10,921  
658
50 HKF0504  
 
157,190  
13,894
51 HKF0601  
 
268  
33
52 HKF0602  
 
221  
33
53 HKF0603  
 
197  
136
  Összesen [átlag] [0] [0] 633,716.756 0.00 32,342

* Felhasználó igénye szerint, vagy általános szabályok szerint meghatározott külső hőmérséklet alapján végzett fűtési szolgáltatás napjainak száma